MARGRIT COPPE

Margrit studeerde grafische vormgeving in Gent en visuele communicatie aan de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam. Bij een grafisch bureau in Parijs ontwierp ze logo's en huisstijlen voor allerlei bedrijven, alsook een boek voor het Louvre. Na haar stage in Parijs, werd ze uitgenodigd bij een internationale organisatie in de hoofdstad van Angola - toen nog een oorlogsgebied. Het was het begin van vele jaren op het Afrikaans continent. Haar rol varieerde van het opleiden van teams, tot het ontwerpen van boeken, maken van portretten en documentaires, marketing materiaal, geografische kaarten. Tijdens haar verblijf in Angola schreef ze nieuwsbrieven en publiceerde ze drie boeken waarvan de opbrengsten naar goede doelen gingen. Haar beelden verschenen in verschillende kranten en kantoorruimtes, alsook in culturele centra.

Margrit woont en werkt nu voornamelijk in Brussel op freelance basis. Neem gerust contact om een mogelijke samenwerking te bespreken of om een logo, huisstijl, site of portret te laten maken.

  • GRAFISCH ONTWERP < LOGO // WEBSITE >
  • CORPORATE IDENTITY
  • VISUELE COMMUNICATIE
  • DOCUMENTAIRE - PORTRET EN LANDSCHAP
  • PRESENTATIES VOOR (ARCHITECTUUR)WEDSTRIJDEN
  • BOEKEN | IDEE, ONTWERP tot DRUK
  • WORKSHOPS & TEAMBUILDING EVENTS

GRAFISCH ONTWERP JAARVERSLAG LOGO // WEBSITE

In 2000 reisde ze 20.000 km per transsiberische trein van Brussel tot Hong Kong. Haar interesse voor het oosten bleef aanwezig, waardoor ze ook gefascineerd de Chinese aanwezigheid op het Afrikaans continent volgt. Ze ontwikkelde logo en website voor een research platform (http://urban-africa-china.angonet.org) samen met web developers. Bovendien dienden haar foto's van een recent verblijf in China als fotografische illustraties bij de Urban Habitat Forum (een conferentie van Verenigde Naties) in Nairobi. Ze ontwierp onlangs ook een atlas voor verschillende regio's in Angola.

ARCHITECTUUR EN LANDSCHAPSFOTOGRAFIE

Haar beelden van de Noord-Zuid-verbinding vanaf de hoogste torens van Brussel werden verwerkt in projectvoorstellen voor landschap-en architectuurwedstrijden en presentaties door Bureau Bas Smets (http://www.bassmets.be). Ze maakt ook jaarlijks documentaires in opdracht van de openwervendagen in België.

PRESENTATIES VOOR (ARCHITECTUUR)WEDSTRIJDEN

Ze trad op als consultant voor de architectuurwedstrijd Tivoli, een groen sociaal woningproject (400 units) in Brussel. Dankzij intense interacties met alle betrokkenen (investeerders, bouwheren, architectuurbureau's en QUICKIT) kon Margrit een visueel krachtige storyboard uitwerken dat de sterktes van het project beklemtoonde. De inzending won uiteindelijk en het project is intussen in aanbouw.
Haar interesse in architectuur en openbare ruimte, leidde ook tot de vormgeving van de naslagwerken over de conferenties 'cultureel erfgoed' en 'polycentric regions' voor de Belgische overheid.

PUBLICATIES

Margrit woonde en werkte een aantal jaren in Angola, hetgeen aanleiding gaf tot drie eigen publicaties:

Mulheres Lutadoras - Walking Shops (2001) een honderdtal portretten van ondernemende vrouwen die allerlei waren op hun hoofd dragen. Het project belichtte via theater en tentoonstellingen het micro finance project van Development Workshop.

Angola - Stories for Trees (2002) is een verzameling van 160 beelden en verhalen vanuit meer dan 45 perspectieven die elk een andere kant van het land belichtten, dat tot dan toe vooral bekend was om oorlog, olie en diamant. Opbrengsten gingen naar de aanplanting van bomen via ChildFund. http://www.storiesfortrees.net

Paz é brincar à vontade - Free to Play in Vrede (2002) Mary Daly, toen directrice bij ChildFund Angola, nodigde Margrit uit om samen met haar team een boek te maken. De organisatie begeleidde oorlogsslachtoffers, zowel kinderen als adolescenten, bij hun herintegratie. Margrit bezocht vluchtelingenkampen en werkte samen met kunsttherapeuten bij de getuigenissen. Tijdens het redactieproces werd het vredesakkoord getekend en een nieuw hoofdstuk over hun toekomstverwachtingen werd toegevoegd. Wat begon als een opdracht over oorlogstrauma's eindigde met een hoopvol hoofdstuk vol dromen.

DOCUMENTAIRE - BEELDENDE VERHALEN

Ze werd gevraagd voor reportages over malariabestrijding in Senegal en Gambië, de droogte in Ethiopië, herintegratieprogramma's voor adolescenten in post-conflict Oost- en West Afrika, HIV-preventie.
In 2005, lang voor de arabische lente, reisde ze van Cairo tot Istanbul om het midden oosten beter te leren kennen. Dankzij haar nieuwsbrieven werd ze na de bombardementen in Londen gevraagd een documentaire te maken voor een 'peacemakers' project in Cairo. Zowel de casting van 12 geschikte personen op locatie, het voeren en schrijven interviews, het maken van portretten, tot de redactie achteraf werden op een week tijd uitgewerkt.

VISUELE COMMUNICATIE

Ze ontwikkelde ook de visuele communicatie (redactie & vormgeving van communicatiemateriaal, portretten) voor culturele projecten zoals muziek, theater en choreografie. Ze werkte zowel met socio-artistieke sector als met GenderAtWork en Amazone, Teriya als met andere organisaties die zich voor goede doelen inzetten.

COMMUNICATIE WORKSHOPS

Als onderdeel van het 'life skills' programma in Senegal en Angola verzorgde Margrit ook visuele communicatie workshops in opdracht van Childfund om adolescenten hun eigen verhalen te creëren.
Ervaringen in heel diverse settings wekten haar interesse om de mogelijkheden tot psychisch herstel door middel van creatieve workshops te onderzoeken.

Elke vraag voor een nieuwe opdracht gebeurt in alle vertrouwelijkheid, en al naargelang timing en mogelijkheden wordt u een offerte aangeboden.

Mail@margritcoppe.be
Mobile +32 (0)484 667 336